Show Now On!

April 6th - May 19th 2016

APRIL ISSUE: 04/04/16

PRE SHOW LESSON PLAN 2

Bring History To Life

This would be a useful lesson to do with your class in preparation for when you bring them to the show ‘Maloney’s Dream’.

Action

 1. Read through the day by day of the Easter Rising as a group and remind the class of the main names from the Rising.
 2. Divide the class into smaller groups of 4 and seat them in small circles.
 3. Place 2 sheets of paper in the centre of the circles.
 4. The task is for the group to recall as much information as possible for each day.
 5. The drama challenge for the group, is to find an exciting way to retell the facts in a Story-like performance.
 6. If you have a large class you could assign a day per group.
 7. Encourage the children to insert moments of  imagined dialogue between characters on the different days. This can help to move the story on.
 8. Allow 10 mins for the children to create the vivid story. Then allow allow at least 20-30 mins for presentations.

Aim  
That the children will be able to explore re-telling history as a vivid story.

 

Resources

 

Useful Links

 

Extension

 • The children could create comic strips of the stories they created.
 • You could film the stories and create your own short film versions of the Rising.

PLEANANNA CEACHTA
ROIMH AN TAISPEÁNTAIS 2

Beocht a Chur Sa Stair

Aidhm
Go mbeidh na páistí in ann eachtraí staire a chur i láthair mar scéalta beoga, bríomhara.

 

Achmhainní

 • An tÉirí Amach, lá i ndiaidh lae, ar 1916.ie
 • Leathanaigh mhóra bhána. 2 in aghaidh an ghrúpa.
 • Marcóirí ildaite

 

Tascanna Breise

 • Is féidir leis na páistí stiallghreannáin a chruthú bunaithe ar na scéalta.
 • Bheifeá in ann na scéalta a thaifeadadh agus gearrscannáin a chruthú bunaithe ar an Éirí Amach.

Gníomh

 1. Léigh tuairisc laethúil an Éirí Amach mar ghrúpa, agus cuir na príomh-ainmneacha i gcuimhne do na páistí.
 2. Roinn an rang i ngrúpaí beaga de 4 agus cuir ina suí iad i gciorcail bheaga.
 3. Cuir dhá bhileog páipéir i lár na gciorcal.
 4. Caithfidh gach grúpa cuimhneamh ar an méid eolais agus is féidir leo faoi gach lá.
 5. Mar dhúshlán dramaíochta, beidh ar an ngrúpa bealach bríomhar a chruthú chun fíricí an scéil a athinsint i bhfoirm taispeántais.
 6. Is féidir leat lá amháin a thabhairt do gach grúpa má tá rang mór agat.
 7. Spreag na páistí chun píosaí cainte a shamhlú agus iad a chur isteach idir na carachtair ar laehanta éagsúla. Bogfaidh sé seo an scéal ar aghaidh.
 8. Tabhair 10 nóiméad do na páistí chun scéal spleodrach a chruthú. Ansin tabhair 20-30 nóiméad do na cuir i láthair.

Submitting Email Address...

Oops, something's wrong!

Subscribed Successfully!