Show Now On!

April 6th - May 19th 2016

APRIL ISSUE: 04/04/16

PRE SHOW LESSON PLAN 1

A Journey Across Europe

This would be a useful lesson to do with your class in preparation for when you bring them to the show ‘Maloney’s Dream’.

Action

 1. Discuss with the class the ways in which they would travel today from Switzerland to Dublin.
 2. Talk about the differences between current modes of travel and the ways of travel in 1916.
 3. Divide the class into smaller groups of 4 and seat them in small circles.
 4. Place 2 sheets of paper in the centre of the circles.
 5. The task is for the group to figure out the quickest route for Maloney to travel to Dublin in 1916 Europe.
 6. The challenge for the group, is to include information they might know about where the war is on in Europe at the time.
 7. Each group present their journey plans and they estimate the length of time it will take.
 8. On the smart board draw a line of the journey.
 9. Then ask the children to investigate online whether their journey will work.

Subject

Geography

 

Aim  
That the children will discover how people travelled long distances in 1916.

 

Resources

 • A current Map of Europe.
 • A map of 1916 Europe.
 • Large flip chart sheets 2 per group.
 • Different colour markers.

 

Narrative

Maloney travels from Switzerland to Dublin in the show ‘Maloney’s Dream’.

 

 

 

 

PLEANANNA CEACHTA
ROIMH AN TAISPEÁNTAIS 1

Turas Trasna na hEorpa

Ábhair

Tíreolaíocht

 

Aidhm

 • Gheobhaidh na páistí amach faoi conas mar a d’éirigh le daoine achair fhada a thaisteal i 1916.
 • Acmhainní
 • Léarscáil reatha na hEorpa.
 • Léarscáil na hEorpa ó 1916
 • Leathanaigh mhóra bhána. 2 in aghaidh an ghrúpa.
 • Marcóirí ildaite.

 

Scéal

I dtaispeántas Brionglóid Maloney, tagann Maloney ón Eilvéis go Baile Átha Cliath.

 

 

 

Gníomh

 1. Pléigh na modhanna taistil féideartha idir an Eilvéis agus Baile Átha Cliath sa lá atá inniu ann leis an rang.
 2. Labhair faoi na difríochtaí idir modhanna taistil reatha agus modhanna taistil 1916.
 3. Roinn an rang i ngrúpaí beaga de 4 agus cuir ina suí iad i gciorcail bheaga.
 4. Cuir 2 bhileog páipéir i lár na gciorcal.
 5. Caithfidh na grúpaí an bealach is éasca le dul go Baile Átha Cliath a leagan amach do Maloney.
 6. Dúshlán eile don ghrúpa ná eolas ar bith atá acu faoin gcogadh san Eoraip a chur síos chomh maith.
 7. Cuireann gach grúpa a phlean taistil i láthair agus tugann siad buille faoi thuairim faoin méid ama a thógfaidh sé.
 8. Tarraing líne an aistir ar an gclár bán idirghníomhach.
 9. Cuir na páistí ag breathnú ar líne le feiceáil an bhfónfaidh a bpleananna taistil.

Submitting Email Address...

Oops, something's wrong!

Subscribed Successfully!